Friday

Cuba definisi kan keamanan? 
Klau keamanan tiada peperangan tetapi banyak bantahan dan pertelingkahan. Itu bukan keamanan pada aku.