Friday

Kalau semua orang cuba menjadi berbeza? Tak ke semua orang sama?