Friday

When the moment that 'kawan' kau keluar lepak tak ajak. 
Kawan kau ada yg keluar dgn 'crush' kau. 
Boleh terasa tk bullshit dia?